RIKIGOSAN

JAPAN

RIKIGOSAN

photo by Shinichi Yamazaki

2017 Odawara Biennale 2017 (Odawara , Kanagawa, Japan)
2015 Tsukuru-ten: Chigasaki Charinko Art Project (Chigasaki City Museum of Art,
Kanagawa, Japan)
“Contact with Birthplace” at Echigo-Tsumari Art Triennale 2015 (Takakura, Niigata,
Japan)
2013 “Bridge” at Setouchi Triennale 2013 (Honjima, Kagawa, Japan)
2012 “FESTIVAL-Birthplace” at Echigo-Tsumari Art Triennale 2012 (Takakura, Niigata,
Japan)
2009 “Birth Place” at Echigo-Tsumari Art Triennale 2009 (Takakura, Niigata, Japan)
ARTIST WEBSITE
https://maiko46.wixsite.com/rikigosan

EXHIBITION WORKS

Photo:Nohagi Naka

WORKS No.26Tide: Gacha-Pon Machine

place La Porte Suzu(Iida)

PREVIOUS WORKS

"Kaeru Tokoro" Echigo-Tsumari Triennale 2009
(Takakura, Niigata, 2009)

"Kaeru Tokoro" Echigo-Tsumari Triennale 2009
(Takakura, Niigata, 2009)

"Matsuri: Kaeru Tokoro" Echigo-Tsumari Triennale 2012
(Jyunisha Shrine, Takakura, Niigata, 2012)

"Matsuri: Kaeru Tokoro" Echigo-Tsumari Triennale 2012
(Jyunisha Shrine, Takakura, Niigata, 2012)

"Tsunagu" Setouchi Art Triennale 2013 (Soukouji, Kagawa, 2013)

"Tsunagu" Setouchi Art Triennale 2013 (Soukouji, Kagawa, 2013)

"Tsunagu: Kaeru Tokoro" Echigo-Tsumari Triennale 2015
(Takakura, Niigata, 2015)

"Tsunagu: Kaeru Tokoro" Echigo-Tsumari Triennale 2015
(Takakura, Niigata, 2015)